Jaarverslag van het verantwoordelijke gokfonds

By Administrator

Het jaarverslag over het werkjaar 2019 is het laatste jaarverslag van het mandaat van de huidige federale Ombudsmannen, Catherine De Bruecker en Guido Herman. Hun mandaat liep tot 19 november 2019. Ze blijven in functie tot hun opvolgers de eed afleggen bij voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Een jaarverslag is eigenlijk – de naam zegt het al – een verslag van wat er het betreffende jaar is gebeurd binnen een bedrijf. Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: Het jaarverslag en de jaarrekening.Bij een klein bedrijf volstaat een jaarverslag met enkele pagina’s, grotere ondernemingen hebben vaak te maken met grote boekwerken. Elk jaar willen wij met ons jaarverslag een overzicht bieden van de voornaamste resultaten en activiteiten van het afgelopen jaar. Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2015 Contact; Ethias nv. Rue des Croisiers 24. 4000 Luik. RPR Liège, TVA BE 0404.484.654. Een vraag over MVO? Een andere vraag? Verantwoordelijke uitgever : Freddy ROOSEMONT, Pachecolaan 44, 1000 Brussel . Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken 1 Dienst Vreemdelingenzaken – Statistisch jaarverslag 2018 Hierbij stel ik u het statistisch jaarverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor,

IPO, VNG en de Unie van Waterschappen hebben aan de verantwoordelijke ministers gemeld dat het uitvoeringsprogramma Omgevingswet vertraging heeft opgelopen. Dat komt door de overdracht van het dossier Omgevingswet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het jaarverslag over de werking van de interne dienst In dit verslag moet alle informatie betreffende de veiligheid en gezondheid van de werknemers in uw organisatie (statistiek over arbeidsongevallen, acties die ondernomen werden, structuur van de onderneming, personen verantwoordelijk voor de veiligheid, inlichtingen over de externe preventiedienst,…) van het … De kwaliteitsgegevens per zorginstelling zijn vanaf verslagjaar 2013 niet meer opgenomen in het archief Jaarverantwoording Zorg. Het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van Zorginstituut Nederland) is verantwoordelijk voor begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de zorg. Op KiesBeter.nl staan alle zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. Een jaarverslag is eigenlijk – de naam zegt het al – een verslag van wat er het betreffende jaar is gebeurd binnen een bedrijf. Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: Het jaarverslag en de jaarrekening.Bij een klein bedrijf volstaat een jaarverslag met enkele pagina’s, grotere ondernemingen hebben vaak te maken met grote boekwerken.

Het Ageas Jaarverslag 2018 bevat het Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas, opgesteld op basis van de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften (op grond van artikel 96 en artikel 119 van de Belgische Wet op het Vennootschapsrecht), de Geconsolideerde Jaarrekening Ageas 2018 (met vergelijkende

Ik vind het van groot belang dat het bedrijfsleven het momentum benut om een nieuw evenwicht te zoeken tussen economie, De raad van bestuur van EY Nederland is verantwoordelijk voor het beleid en de reputatie van EY in Nederland. Maak kennis met ons bestuur. Raadpleeg de jaarverslagen en transparantieverslagen van EY Nederland sinds 2006. Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de staat van de veiligheid op het spoor. Het 'Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2019' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stuurt zij mee met de Kamerbrief. Jaarverslag 2016. Welkom bij het Jaarverslag 2016 van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). In deze digitale publicatie krijgt u een gedetailleerd overzicht van de activiteiten in het ZOL tijdens het werkjaar 2016. Dit werkstuk draait om mensen. Om mensen voor wie we zorgen en om mensen die voor hen zorgen. We wensen u veel leesplezier. Het is een verantwoordelijk­ heid van ons allemaal. Caroline Vrijens Vlaams kinderrechtencommissaris November 2019. 7 ‘Kinderen willen echt gehoord worden’, zegt het jaarverslag. Klopt als een bus. Kinderen voelen haarfijn … Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2.– Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot opheffing van diverse bepalingen Het jaarverslag 2017 is het sluitstuk van een succesvolle periode waarin het VAF groeide van een nuttig instrument voor Filmfonds naar een structuur die ook verantwoordelijk werd voor een Mediafonds (2011), een Gamefonds (2012) en De verantwoordelijke beheersinstantie vult dit formulier in. Identificatiegegevens 1 Vul de gegevens van de stuur het dan op met de post naar de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Jaarverslag van een huisartsenkring

IPO, VNG en de Unie van Waterschappen hebben aan de verantwoordelijke ministers gemeld dat het uitvoeringsprogramma Omgevingswet vertraging heeft opgelopen. Dat komt door de overdracht van het dossier Omgevingswet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het model van jaarverslag 2020 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is hiernaast beschikbaar. Het moet niet meer worden  Wij voelen ons in hoge mate verantwoordelijk om het geld dat mensen ons toevertrouwen zorgvuldig en doelgericht te besteden. Dat zijn we aan hen en aan de